Login 
Password 
 
 

เมนูเว็บไซต์

 
 
Custom Search
 
ข้อมูลและสาระน่ารู้อัพเดทล่าสุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หัวข้อ : เทคนิคการพกพาวิทยุสื่อสาร
   Post Date:   เปิดอ่านทั้งหมด 5849 ครั้ง
 
เทคนิคการพกพาวิทยุสื่อสาร

ท่านที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านควรระมัดระวัง ถึงแม้ท่านจะเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต ให้มี ให้ใช้ และมีใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ประจำสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่น ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตาม แต่เพื่อความเหมาะสมและความสะดวกของท่านควรได้ระมัดระวังส่ิงต่าง ๆ ต่อไปนี้
              1. การพกพาเครื่องวิทยุมือถือ ควรนำใบอนุญาตต่าง ๆ ติดไปด้วย (ถ้าเป็นสำเนาควรมีคำรับรองจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า "สำเนาถูกต้อง")
              2. การนำเครื่องวิทยุมือถือเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ควรจะพิจารณาดูด้วยว่าควรปฏิบัีติอย่างไร เช่น ในห้องที่มีการประชุม ในร้านอาหาร ควรระวังเรื่องการเปิดเสียงดัง ถ้าจำเป็นให้ใส่หูฟัง
              3. ไม่ควรนำวิทยุตั้งบนโต๊ะอาหารในร้านอาหาร ถ้าจำเป็นให้ใส่กระเป๋าให้เรียบร้อย
              4. การแต่งกายควรแต่งกายสุภาพ และพกพาเครื่องวิทยุมือถือโดยมิดชิด แบบสุภาพ
              5. การเข้าร่วมประชุมหรือการเข้าร่วมกิจกรรม ที่มีหน่วยงานอื่นร่วมด้วย ควรละเว้นการสวมเสื้อคอกลม รองเท้าแตะ ควรเป็นเสื้่อคอปก และรองเท้าหุ้มส้น
              6. ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ต้องให้ความร่วมมือ และชี้แจงโดยสุภาพ ไม่ึควรพูดจายียวน จะทำให้เกิดเรื่องยาวเกินความจำเป็น
              ถ้าท่านทั้งหลายระมัดระวังสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้แล้ว ปัญหาหรือเหตุขัดข้องต่าง ๆ จะไม่มี และจะทำให้ภาพพจน์ของนักวิทยุสมัครเล่นเป็นที่ยอมรับมายิ่งขึ้น อีกประการหนึ่งคือการแอบแฝงเข้ามาเพื่อเอาใบอนุญาตในกิจการวิทยุสมัครเล่น ไปเป็นเครื่องป้องกันเพื่อเล่นเครื่องเถื่อน หรือใช้ในกิจการอื่น ถ้าตรวจพบจะมีการลงโทษ และจะทำให้เกิดความเสียหายกับส่วนรวมได้ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เีกี่ยวข้อง ได้มีการตรวจสอบและเฝ้าฟังอยู่ตลอดเวลา   ข้อมูลดีๆ จากท่าน hs2zzr  นำมาฝาก


 
Tag : วิธีพกพาวิทยุสื่อสาร
 
หน้า  
หน้า  
แสดงความคิดเห็น
   ชื่อ :   อีเมล์
รหัสความปลอดภัย >>
 ขวด
กรอกรหัสความปลอดภัย
 
 
 
 
User Online 
 0
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556  ร้อยแปดแฮมดอทคอม 
 ข้อมูลท่องเที่ยวลงโฆษณาฟรี !! | สินค้าโอทอป รายชื่อร้านค้า |รับทำเว็บไซต์|รับทำป้ายหินแกรนิต|ข้อมูลธุรกิจ|โฆษณาโรงแรมที่พัก|ข้อมูลดีดี 
สาระน่ารู้ |สแตนเลส | ออกแบบและพัฒนาโดย e20lfw สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ โทร. 081 8690945  เมล์ : usa.tss@gmail.com