Login 
Password 
 
 

เมนูเว็บไซต์

 
 
Custom Search
 
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น กิจการวิทยุสมัครเล่น ตารางสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นตั้นประจำปี2556
ข้อมูลและสาระน่ารู้อัพเดทล่าสุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หัวข้อ : ตารางสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นตั้นประจำปี2556
   Post Date:  12/1/13 - 11:44:pm เปิดอ่านทั้งหมด 6218 ครั้ง
 
กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2556 

๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี (HS1AL)
 เลขที่ ๕๔/๓ หมู่ที่ ๓ ถนนพหลโยธิน  ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 โทร .๐๘ ๙๔๕๒ ๗๘๗๘
 โทร . ๐ ๓๖๔๙ ๙๕๑๙


๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๘๐
โทร .๐ ๓๒๖๘ ๘๖๒๕
โทร . ๐๘ ๙๔๑๑ ๑๔๔๔

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง(HS2AR)
๓/๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
โทร. ๐๘ ๑๙๔๕ ๙๗๗๕
โทร. ๐๘ ๑๘๖๕ ๔๙๙๐

๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี (HS7AR)
๔๙/๑๑ หมู่ที่ ๘ ถนนโรงพยาบาล-บ้านฆ้อง ตำบลคลองตาตด อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี ๗๐๑๒๐
โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๒๒๗๒
โทร. ๐๘ ๙๗๔๑ ๔๗๗๘

 
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย
๑๓๐/๑ ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองจังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
โทร. ๐๘ ๑๗๔๙ ๙๕๓๙
โทร. ๐๘ ๕๗๕๑ ๔๑๔๑
 
๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง
๑๖๕ – ๑๖๗ หมู่ที่ ๑ ถนนสะพานปลา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๑๙๓๖
โทร. ๐๘ ๑๗๘๘ ๗๒๗๒

 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี (HS7AS)
๒๕๓ หมู่ที่ ๑ ถนนสุพรรณ - ชัยนาท ตำบล ท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทร. ๐๘๑๖๔๒๖๓๙๔
โทร. ๐๘๙๒๐๐๑๖๙๔

 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นพังงา ๑ (HS8AP)
๓ หมู่ที่ ๔ ถนนเพชรเกษม ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทร. ๐๘ ๑๘๙๑ ๖๓๖๑


๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น (HS4AK)
๓๘๘ หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านหนองหลุบ ตำบลแดง ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐ ๔๓๔๑ ๘๓๐๐
โทร. ๐๘ ๙๔๑๗ ๗๗๖๘

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร(VRA) (HS1AB)
๓๙๐/๔๒ หมู่ที่ ๓ ซอยเพชรเกษม ๖๒/๓ ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร. ๐ ๒๔๕๕ ๙๗๐๐ – ๒

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์ (HS6AN)
๑๘๒ ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๐๐๙๙
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๒๐๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา (HS2AS)
๖๖ – ๖๘ ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร.๐ ๓๘๕๔ ๑๑๔๕

๗ กันยายน ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ (HS1AM)
๕๗/๑๘๗ หมู่ที่1 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร. ๐ ๒๓๘๙ ๕๕๕๐
โทรสาร ๐ ๒๓๙๔ ๔๔๒๔
ที่มา.
กลุ่มงานการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 
Tag : ตารางสอบนักวิทยุสมัครเล่นปี2556
 
หน้า  
หน้า  
แสดงความคิดเห็น
   ชื่อ :   อีเมล์
รหัสความปลอดภัย >>
 ขด
กรอกรหัสความปลอดภัย
 
 
 
 
User Online 
 0
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556  ร้อยแปดแฮมดอทคอม 
 ข้อมูลท่องเที่ยวลงโฆษณาฟรี !! | สินค้าโอทอป รายชื่อร้านค้า |รับทำเว็บไซต์|รับทำป้ายหินแกรนิต|ข้อมูลธุรกิจ|โฆษณาโรงแรมที่พัก|ข้อมูลดีดี 
สาระน่ารู้ |สแตนเลส | ออกแบบและพัฒนาโดย e20lfw สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ โทร. 081 8690945  เมล์ : usa.tss@gmail.com