Login 
Password 
 
 

เมนูเว็บไซต์

 
 
Custom Search
 
ทำเนียบชมรมนักวิทยุสมัครเล่นไทย E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
จำนวนครั้งที่เปิดดู 4190
ชื่อชมรม :
E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
ช่องความถี่ :
145.2625 MHz. ,
ที่อยู่ชมรม :
ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
จังหวัด :
ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ :
081-513-4470 , 081-996-9944
เว็บไซต์ :
Post Date :
24/2/17 - 12:20:pm
Post By :

   กลุ่ม ดอนขุนวัง49 ชลบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็นพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริคฯ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส4 ในช่วงกลางปี 2548 แต่เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้นักวิทยุสมัครเล่นที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท มิตซูบิชิฯ มาเป็นสมาชิกได้ด้วยเลยคิดชื่อกลุ่มให้เข้ากับพื้นที่ที่เรามาอยู่อาศัยด้วยกัน HS6UQJ และ E27AXU เสนอชื่อชุมชนตลาดลาวหรือซอยดอนขุนวัง จึงมีมติให้ใช้ชื่อกลุ่ม ดอนขุนวัง และ 49 มาจากปี พ.ศ.2549 ที่เราเริ่มทำกิจกรรมอย่างเป็นทางการ และต่อด้วยคำว่า ชลบุรี เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจว่าเราอยู่ในพื้นที่ชลบุรี

   ส่วนความถี่ มีการเฝ้าฟังและขออนุญาตใช้ความถี่ในหลายช่องความถี่มาก แต่ได้รับการปฏิเสธจากเจ้าของความถี่เดิม จนกระทั่ง HS4PEV เฝ้าฟังในความถี่ 145.2625 MHz. ตลอดระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ( พ.ย.2548 - ก.พ.2549 ) ไม่มีเพื่อนสมาชิกใช้เลย หรือมีก็บางครั้งที่เป็นสัญญาณอ่อนๆ ซึ่งหากทางชลบุรีใช้ก็ไม่น่าจะไปรบกวนกัน จึงได้ใช้ช่องความถี่นี้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

   เดือน ม.ค.2549 เราใช้ใต้ถุนศาลาวัดมาบสามเกลียว เป็นสถานที่ประชุมเปิดตัวกลุ่มอย่างเป็นทางการ และได้มีการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มชุดที่ 1 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 21 เม.ย.2549 ที่ศูนย์อาหารปั้มน้ำมัน ปตท. อมตะนคร โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 13 ท่าน ดังนี้ HS6GVH HS6UQJ HS5SQI HS5XHC E27SO HS2QWG E27ATA HS3PYV HS4PEV HS2QMT HS2QVD E27ANY E27AFH

   คณะกรรมการบริหารกลุ่มชุดที่ 1 (2549-2550) ประธานกลุ่ม : HS6GVH และรองประธานคือ HS6UQJ , HS2QWG

  คณะกรรมการบริหารกลุ่มชุดที่ 2 ( 2550-2551 ) ประธานกลุ่ม : HS6UQJ

  คณะกรรมการบริหารกลุ่มชุดที่ 3 ( 2551-2552 ) ประธานกลุ่ม : HS5SQI ( ภายหลังขอลาออกไปตั้งกลุ่มนาป่าสัมพันธ์ )

   คณะกรรมการบริหารกลุ่มชุดที่ 4 ( 2552-2553 ) ประธานกลุ่ม : HS6SAJ ( ภายหลังขอลาออกไปตั้งกลุ่มนาป่าสัมพันธ์ )

   คณะกรรมการบริหารกลุ่มชุดที่ 5 ( 2553-2554 ) ประธานกลุ่ม : HS2QVD ( ภายหลังขอลาออกไปตั้งกลุ่มเพื่อนอมตะ59 )

   คณะกรรมการบริหารกลุ่มชุดที่ 6 ( 2554-2555 ) ประธานกลุ่ม : E27BRT

   คณะกรรมการบริหารกลุ่มชุดที่ 7 ( 2555-2556 ) ประธานกลุ่ม : E27ANY

  คณะกรรมการบริหารกลุ่มชุดที่ 8 ( 2556-2557 ) ประธานกลุ่ม : HS2QVD ( ภายหลังลาออกไปตั้งกลุ่มเพื่อนอมตะ59 )

   คณะกรรมการบริหารกลุ่มชุดที่ 9 ( 2557-2558 ) ประธานกลุ่ม : E22GOM ( ภายหลังลาออกไปตั้งกลุ่มเพื่อนอมตะ59 )

   คณะกรรมการบริหารกลุ่มชุดที่ 10 ( 2558-2559 ) ประธานกลุ่ม : HS0SCN

พ.ค.2559 เนื่องจากตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาทางกลุ่มมีปัญหาและอุปสรรคมากมาย สมาชิกกลุ่มจึงมีมติให้เชิญ HS6GVH เข้ามารับหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม เพื่อให้กิจการของกลุ่มยังคงดำเนินต่อไปได้ ซึ่งหลังจากมีการเลือกตั้งคณะกรรมการครบแล้ว ประธานโดย HS6GVH ได้ขอความเห็นให้กลุ่มจัดตั้งเป็นสถานีวิทยุที่ถูกต้องตามกฎหมายของ กสทช คือการขอให้กลุ่มเป็นสถานีคลับสเตชั่น และเมื่อวันที่ 28 ก.ค.2559 กสทช. ได้ออกหนังสือรับรองการขอตั้งสถานีวิทยุขององค์กรวิทยุสมัครเล่น โดยกำหนดสัญญาณเรียกขานให้กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี คือ Club station : E27AK

   กรรมการบริหารกลุ่มชุดที่ 11 ( 2559-2560 ) ประธานกลุ่ม : HS6GVH , รองประธานกลุ่ม HS6UQJ , E21JMJ , เลขานุการกลุ่ม : E27ATA , นายทะเบียน : HS7KYE , เหรัญญิก : HS7RKX , ประชาสัมพันธ์ : HS4PEV , HS2QAB , กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค : HS4IKK , HS5VHM , กรรมการฝ่ายกิจกรรม : E27FYU , HS2XTL , E27AVC

กิจกรรม : มีการทดสอบสัญญาณประจำวัน ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา 19.30 - 20.00 น. ความถี่ 145.2625 MHz.

....................เพื่อนที่ดีมีหนึ่ง ถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิด ริษยา.................................

 

หน้า   1 
ความเห็น : 7   E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
ท่านขุน
กรรมการบริหารชุดวาระปี 1 เม.ย.2562 - 31 มี.ค.2563 ประธานกลุ่ม : HS7CKO รองประธานกลุ่ม : HS7KYE กรรมการ/เหรัญญิก : HS7RKX กรรมการ/นายทะเบียน : HS4IKK กรรมการ/เลขานุการ : HS6GVH
Post Date: 5/4/19 - 3:29:pm IP :
ความเห็น : 6   E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
ท่านขุน
ขณะที่ smart phone กำลังเป็นที่นิยม บางท่านอาจจะพกติดตัวครั้งละ 2-3 เครื่อง จึงทำให้บทบาทและความสำคัญของวิทยุสื่อสารค่อยๆ ลดลง แต่ต้องเตรียมพร้อมหากมีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้น วิทยุสื่อสารคงได้กลับมาเป็นพระเอกอีกอย่างแน่นอน
Post Date: 5/9/18 - 9:05:am IP :
ความเห็น : 5   E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
ท่านขุน
กรรมการบริหารชุด วาระปี 2561 - 2563 ประธาน : HS6GVH, รองประธาน : E21JMJ, นายทะเบียน : HS7KYE, เหรัญญิก : HS7RKX, ประชาสัมพันธ์ : HS8KIZ, เทคนิคและวิชาการ : HS2QAB, ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ : E27FYU, ฝ่ายปฏิคม : E25ACM, เลขานุการกลุ่มฯ : HS4IKK, สถานที่ติดต่อ : ตลาดสดเจริญสุข ซอยหนองยายรัก1 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
Post Date: 23/5/18 - 2:30:pm IP :
ความเห็น : 4   E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
ท่านขุน
กรรมการบริหารชุด วาระปี 2561 - 2563 ประธาน : HS6GVH, รองประธาน : E21JMJ, นายทะเบียน : HS7KYE, เหรัญญิก : HS7RKX, ประชาสัมพันธ์ : HS8KIZ, เทคนิคและวิชาการ : HS2QAB, ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ : E27FYU, ฝ่ายปฏิคม : E25ACM สถานที่ติดต่อ : ตลาดสดเจริญสุข ซอยหนองยายรัก1 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
Post Date: 23/5/18 - 2:27:pm IP :
ความเห็น : 3   E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
ท่านขุน
12 ปีผ่าน เข้าสู่ปีที่ 13
Post Date: 23/5/18 - 2:18:pm IP :
ความเห็น : 2   E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
ท่านขุน
รายชื่อเพิ่นนักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับ QSL card จากกลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี HS4QNU HS2QKT HS7QHV HS7DIH HS7DEZ HS2XRJ HS2QNS HS2OKR HS4PHE HS0SCY HS3PKV HS4PBR HS2XRJ HS7XNR E27BAT HS6MTA E22EN HS6TAZ E20ZKI HS3LGI HS4QNN HS4KON E20CAH HS8ORY HS8SJJ HS8TOH E27BDN HS0UWS HS7YAO HS3QPL E27AYL HS3MGB HS6TYR E20UMI HS7UUV HS4LTM HS2WQN E27CI HS8KAG HS2QJP HS4FIH HS3QGT HS2QHV HS2ZVP
Post Date: 17/5/17 - 11:12:am IP :
ความเห็น : 1   E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
E27AK Club station : กลุ่มดอนขุนวัง49 ชลบุรี
ท่านขุน
วันที่ 27 เม.ย.2560 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ชุดที่ 12 ( วาระปี 2560 - 2561 ) ประธานกลุ่ม : HS6GVH รองประธาน คนที่1 : E21JMJ รองประธาน คนที่2 : HS6UQJ เลขานุการกลุ่ม : HS7KYE เหรัญญิก : HS7RKX นายทะเบียน : HS4IKK กรรมการ/ประชาสัมพันธ์ : HS2XTL กรรมการ/ประชาสัมพันธ์ : HS4PEV กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค : HS2QAB กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค : HS8KIZ กรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ : E27FYU กรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ : E23SPM กรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ : E24XEL
Post Date: 26/4/17 - 4:34:pm IP :
หน้า   1 
แสดงความคิดเห็น
   ชื่อ :   อีเมล์
รหัสความปลอดภัย >>
 ตัว
กรอกรหัสความปลอดภัย
 
 
 
 
User Online 
 0
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556  ร้อยแปดแฮมดอทคอม 
 ข้อมูลท่องเที่ยวลงโฆษณาฟรี !! | สินค้าโอทอป รายชื่อร้านค้า |รับทำเว็บไซต์|รับทำป้ายหินแกรนิต|ข้อมูลธุรกิจ|โฆษณาโรงแรมที่พัก|ข้อมูลดีดี 
สาระน่ารู้ |สแตนเลส | ออกแบบและพัฒนาโดย e20lfw สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ โทร. 081 8690945  เมล์ : usa.tss@gmail.com