Login 
Password 
 
 

เมนูเว็บไซต์

 
 
Custom Search
 
ทำเนียบชมรมนักวิทยุสมัครเล่นไทย AR ยาจกสุราษฏร์ธานี E29AE Club Station
AR ยาจกสุราษฏร์ธานี E29AE Club Station
จำนวนครั้งที่เปิดดู 18068
ชื่อชมรม :
AR ยาจกสุราษฏร์ธานี E29AE Club Station
ช่องความถี่ :
144.5125 Mhz , 245.850 Mhz (CH69)
ที่อยู่ชมรม :
81 ม.7 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
จังหวัด :
สุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
087 417 4171 , LINE ID : 1445125
เว็บไซต์ :
Post Date :
3/7/13 - 7:13:pm
Post By :
m

                       ถนนแห่งความถี่ที่มีแต่มิตรภาพ 

 

วัตถุประสงค์ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น AR ยาจกสุราษฏร์ธานี 

๑. เพื่อเป็นจุดรวมตัวของนักวิทยุสมัครเล่นที่มีจิตรอาสาในพื้นที่

๒. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการสื่อสาร ในทุกระบบ

๓. เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนากิจการนักวิทยุสมัครเล่น

๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัยด้านวิชาการสื่อสารด้วยเคลื่อนวิทยุ

๕. เพื่อเพิ่มพูนจำนวนพนักงานวิทยุสมัครเล่นไว้ใช้ประโยชน์และใช้เป็นข่ายสื่อสารสำรองในกรณีฉุกเฉินและเกิดภัยพิบัติ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ

๖. เพื่อรับแจ้งข่าวสารในพื้นที่เสี่ยงภัย จากในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

๗. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสารงานระหว่างนักวิทยุอาสาต่างๆ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถรับรู้ข่าวสารสารข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

๘. เพื่อเป็นสถานีประสานงานแจ้งเหตุ ระวังภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่ ด้วยระบบการสื่อสารทุกระบบ

หน้า   1 
ความเห็น : 12   AR ยาจกสุราษฏร์ธานี E29AE Club Station
e29ae
e29ae
เรียนเชิญเพื่อนๆนักวิทยุทุกท่าน ที่จะเดินทางผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงวันหยุดยาวเทศการสงกรานต์ 2562 นี้ เรียนเชิญทักทาย สอบถามเส้นทาง หรือจะเป็นเพื่อนร่วมสนทนาในเวลาเดินทางก็ได้ ที่ความถี่ 144.5125 / 245.5125 MHz ถนนแห่งความถี่ที่มีแต่มิตรภาพ
Post Date: 9/4/19 - 9:51:am IP :
ความเห็น : 11   AR ยาจกสุราษฏร์ธานี E29AE Club Station
e29ae
e29ae
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น AR ยาจก สุราษฎร์ธานี E29AE CLUB STATION ขอเชิญเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ HS1A (sk) ผ่านทางความถี่ ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 19.30 - 20.30 น. โดยประมาณ ที่ความถี่ 144.5125 MHz
Post Date: 12/10/18 - 11:25:am IP :
ความเห็น : 10   AR ยาจกสุราษฏร์ธานี E29AE Club Station
e29ae
e29ae
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ปี2561-2563 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ 2561 นายนันธวุฒิ ประดิษฐพร E29XKY ประธานชมรมฯ นายวิชัย วราชัย E29ITY รองประธานชมรมฯ นายณัฐิวุฒิ ศรีสมปอง E29VLM รองประธานชมรมฯ นายสุภชัย ปลอดเถาว์ E29XMB นายทะเบียน นายทนงศักดิ์ ปิ่นแก้ว E29WJK เลขาชมรมฯ จ.ท. อริสต์ เหล่ายัง HS8ZCG ประชาสัมพันธ์ นายทศพล รุ่งเช้า E24AVZ ประชาสัมพันธ์ นายภาณุวัฒน์ กิรวาที E25ARD ประชาสัมพันธ์ น.ส. ฐิตาภา วังตระกูล E24VLI เหรัญญิก นายวิเชียร ปิ่นแก้ว HS6PWF เหรัญญิก นายขันติรัช ชูชำนาญ E24PTF กิจกรรม นายทนงศักดิ์ ศรีรักษา E23HEC กิจกรรม นายวิชาญ หีตช่วย E29ZOG ช่างเทคนิค นายวิชชุกร พรหมพันธ์ E29XLA กรรมการ นายธีระพงศ์ ศรีวัง E29TQH กรรมการ นายกนกศักดิ์ โชคคณาพิทักษ์ E24CUB กรรมการ นายอิทธิพล ไชยสาแล้ E24AXH กรรมการ นายศรายุธ เพชรสุริยา E29SFR กรรมการ นายวีระศักดิ์ สุขทอง HS8XMQ กรรมการ นายณัฏฐวุฒิ สุธาพจน์ E23KVV กรรมการ นางสารภี เพชรพิรุณ E24PWJ กรรมการ
Post Date: 29/5/18 - 12:20:pm IP :
ความเห็น : 9   AR ยาจกสุราษฏร์ธานี E29AE Club Station
e29ae
e29ae
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น AR ยาจก สุราษฏร์ธานี E29AE CLUB STATION แสตนบายเป็นข่ายสำรอง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ และเป็นร่วมทาง สอบถามข้อมูลเส้นทาง สถานที่ท่องเที้ยว ที่พัก ให้กับเพื่อนนักวิทยุที่จะเดินทางผ่านเข้าพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่ความถี่ 144.5125 MHz 245.850 MHz (CH69) และระบบ APRS E29AE - 1 ที่ความถี่ 144.390 MHz
Post Date: 17/12/17 - 12:42:pm IP :
ความเห็น : 8   AR ยาจกสุราษฏร์ธานี E29AE Club Station
e29ae
e29ae
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักวิทยุสมัครเล่น จ.สุราษฏร์ธานี และเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไปที่รับสัญญาณได้ ร่วมทดสอบสัญญาณเตรียมความพร้อม กับสถานี E29AE CLUB STATION ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น AR ยาจก สุราษฏร์ธานี ที่ความถี่ 144.5125 MHz เวลา 20.00 - 20.30 น. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ผู้ทำหน้าที่รับทดสอบสัญญาณ E25ARD
Post Date: 17/11/17 - 2:00:pm IP :
ความเห็น : 7   AR ยาจกสุราษฏร์ธานี E29AE CLUB STATION
e29ae
e29ae
เรียนเชิญเพื่อนๆพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน ร่วมทดสอบสัญญานประจำวันเพื่อเตรียมความพร้อม เครื่องมือสื่อสาร กับ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น AR ยาจกสุราษฏร์ธานี E29AE CLUB STATION เป็นประจำทุกวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ เว้นวันเสาร์ และอาทิตย์ ที่ความถี่ 144.5125 MHz ควบคุมการทดสอบสัญญานโดย E29WJK , E24AXH
Post Date: 3/6/17 - 8:42:am IP :
ความเห็น : 4   ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ARยาจก สุราษฎราธานี
m
m
เรียนเชิญสมาชิกที่จะเดินท่างฝ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงเทศการปีใหม่นี้ เรียนเชิญทักทาย สอบถามเส้นทาง หรือจะเป็นเพื่อนร่วมสนทนาในเวลาเดินทางก็ได้ ที่ความถี่ 144.5125 / 245.5125 MHz ถนนแห่งความถี่ที่มีแต่มิตรภาพ
Post Date: 11/12/14 - 7:27:am IP : 49.48.206.221
ความเห็น : 3   ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ARยาจก สุราษฎราธานี
m
m
สมาชิกท่านใด ผ่านไปผ่านมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญที่ ความถี่ 144.5125 MHz ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ARยาจก สุราษฎราธานี ยินดีต้อนรับครับ
Post Date: 19/11/14 - 7:52:am IP : 223.207.44.159
ความเห็น : 2   ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ ยาจก สุราษฎราธานี
m
m
ครับผมสวัสดีครับ ฝ่านสุราษ CQ ได้เลยครับ
Post Date: 15/9/13 - 8:07:pm IP : 115.67.228.11
ความเห็น : 1   ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ ยาจก สุราษฎราธานี
admin
admin
สวัดดีครับ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ ยาจก สุราษฎราธานี
Post Date: 3/7/13 - 10:44:pm IP :
หน้า   1 
แสดงความคิดเห็น
   ชื่อ :   อีเมล์
รหัสความปลอดภัย >>
 ตัว
กรอกรหัสความปลอดภัย
 
 
 
 
User Online 
 1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556  ร้อยแปดแฮมดอทคอม 
 ข้อมูลท่องเที่ยวลงโฆษณาฟรี !! | สินค้าโอทอป รายชื่อร้านค้า |รับทำเว็บไซต์|รับทำป้ายหินแกรนิต|ข้อมูลธุรกิจ|โฆษณาโรงแรมที่พัก|ข้อมูลดีดี 
สาระน่ารู้ |สแตนเลส | ออกแบบและพัฒนาโดย e20lfw สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ โทร. 081 8690945  เมล์ : usa.tss@gmail.com