Login 
Password 
 
 

เมนูเว็บไซต์

 
 
Custom Search
 
ข้อมูลและสาระน่ารู้อัพเดทล่าสุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หัวข้อ : อัตราขยายของสายอากาศ(dB ) สำคัญอย่างไร
   Post Date:  2011-05-11 12:12:37 เปิดอ่านทั้งหมด 9118 ครั้ง
 

 

   สายอากาศเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่มีความสำคัญในระบบการติดต่อสื่อสาร หากเราต้องการจะติดต่อสื่อสารให้ได้ระยะทางไกล ๆ  เราจะต้องเลือกใช้สายอากาศที่อัตราขยายสูงๆ และมีประสิทธิภาพ 
 
สายอากาศมีส่วนช่วยให้เราติดต่อได้ระยะทางไกลขึ้นได้อย่างไร
  ตามระเบียบของกิจการวิทยุสมัครเล่นแล้ว อนุญาติให้วิทยุสื่อสารแบบมือถือต้องมีกำลังส่งได้ไม่เกิน 5 วัตต์ และถ้าเป็นแบบประจำสถานีก็อนุญาติให้มีกำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์  ถ้าดูจากกำลังวัตต์ที่กล่าวมาแล้วนั้น  ดูแล้วไม่น่าจะทำให้การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นสามารถติดต่อกันได้ไกล หรือติดต่อกับแบบข้ามจังหวัดได้  แต่เราสามารถทำได้ โดยการเอาสายอากาศที่มีอัตราการขยายสัญญาณ(dBd)สูง ๆ มาช่วย จึงทำให้สัญญาณที่แพร่กระจายออกไปในอากาศมีกำลังเพิ่มขึ้นตามอัตราการยายของสายอากาศ ชึ่งเราสามามารถดูได้จากตารางด้านล่างนี้
  
ตารางเปรียบเที่ยบอัตราขยายของสายอากาศ( dB )กับกำลังส่งที่ออกอากาศ เมื่อส่ง 1 วัตต์ 
กำลังขยายของ
สายอากาศ ( dB)
กำลังออกอากาศ ( W )
เมื่อส่งจากวิทยุสื่อสาร 1 W
1 1.3
2 1.6
3 2.0
4 2.5
5 3.2
6 4.0
7 5.0
8 6.3
9 7.9
10 10.0
11 12.6
12 15.8
13 20.0
14 25.1
15 31.6
16 39.8
17 50.1
18 63.1
19 79.4
20 100.0
  จากตารางจะเห็นว่าสายอากาศมีส่วนช่วยให้สัญญาณวิทยุของเราแรงขึ้นเมื่อออกอากาศ    ถ้าหากเราสามารถสร้างสายอากาศที่มีอัตรขยายได้ 20 dBd เมื่อเราใช้วิทยุสื่อสารที่มีกำลังส่งแค่ 1 วัตต์ ก็จะทำให้สัญญาณที่ถูกส่งออกไปผ่านสายอากาศมีกำลังสูงขึ้นเป็น 100 วัตต์  หรือถ้าส่ง 5 วัตต์ก็จะได้สัญญาณที่ออกอากาศเพิ่มขึ้นเป็น 500 วัตต์ 
   ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่ทำไมหลายคนพยายามหาสายอากาศที่มีอัตราขยายสูงมาใช้
 
 
 E20LFW
 www.108ham.com
 12 พ.ค 54
 
Tag : อัตราขยายของสายอากาศ(dB )
 
หน้า  
หน้า  
แสดงความคิดเห็น
   ชื่อ :   อีเมล์
รหัสความปลอดภัย >>
 บาท
กรอกรหัสความปลอดภัย
 
 
 
 
User Online 
 0
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556  ร้อยแปดแฮมดอทคอม 
 ข้อมูลท่องเที่ยวลงโฆษณาฟรี !! | สินค้าโอทอป รายชื่อร้านค้า |รับทำเว็บไซต์|รับทำป้ายหินแกรนิต|ข้อมูลธุรกิจ|โฆษณาโรงแรมที่พัก|ข้อมูลดีดี 
สาระน่ารู้ |สแตนเลส | ออกแบบและพัฒนาโดย e20lfw สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ โทร. 081 8690945  เมล์ : usa.tss@gmail.com