ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นและวิทยุความถี่ประชาชน CB245 MHz